KOL-EKO s.r.o. so sídlom v Bratislave, Dúbravke je spoločnosť s viac ako 20 ročnými skúsenosťami v oblasti nakladania s odpadmi na Slovensku, ktorá poskytuje služby v oblasti odpadového hospodárstva, ako napríklad zber a preprava, separovanie druhotných surovín a podobne.

Spoločnosť KOL-EKO s.r.o. je na slovenskom trhu od roku 1995 a stará sa o odvoz druhotných surovín pre takmer 1000 spoločností v Bratislave a okolí. Základným predpokladom organizácie je neustále napredovanie a rozvoj spoločnosti k stále vyššej kvalite poskytovaných služieb smerom ku klientom – zákazníkom.

Spoločnosť Kol-eko s.r.o. plánuje od roku 2015 zahájiť na dopravných prevádzkach implementáciu monitorovacích zariadení (GPS) do nákladných vozidiel (zberových vozidiel, vozidiel údržby,…). Systém GPS nám bude umožňovať rýchlo a efektívne reagovať na požiadavky zákazníkov, čo výrazne prispeje ku skvalitneniu ponúkaných služieb a k zvýšeniu spokojnosti zákazníkov.